TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Nghị quyết 13 về việc phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/06/2021
Ngày hiệu lực 24/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết 13 về việc phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm NQ 13.pdf