TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Nghị quyết số 15 về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 15/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2021
Ngày hiệu lực 28/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 15 về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm NQ15.pdf