TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Nghị quyết số 16 về việc cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung Dự án Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 02/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 16 về việc cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung Dự án Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq16.pdf