TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Nghị quyết số 17 về việc cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải, huyện Nam Trực (đoạn từ đường Vàng đến cầu Gai)
Số ký hiệu văn bản 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 02/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 17 về việc cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải, huyện Nam Trực (đoạn từ đường Vàng đến cầu Gai)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq17.pdf