TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thông báo số 164 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 164/TB-UBND
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo số 164 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 164.pdf