TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc chuẩn bị báo cáo phục kỳ họp thứ ba HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 589/UBND-VP
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc chuẩn bị báo cáo phục kỳ họp thứ ba HĐND huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 589.pdf