TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự kiến phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3
Số ký hiệu văn bản 1516/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự kiến phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm QD_phan_bo_Vac_xin_D3.pdf
PL_2_vx_D3.pdf
PL1_VX_D3.pdf