TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc triển khai mẫu kế hoạch cho các CSSXKD và cam kết dành cho công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động
Số ký hiệu văn bản 592/UBND-PYT
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc triển khai mẫu kế hoạch cho các CSSXKD và cam kết dành cho công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm 592.pdf
Phụ lục 592 triển khai PCD tại CSSXKD chuẩn.docx