TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc tập trung chỉ đạo tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến xây dựng kế hoạch PCTT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 02/BCH
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung chỉ đạo tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến xây dựng kế hoạch PCTT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 02 (3).pdf