TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Nghị quyết Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 39/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq 39 hđnd.pdf