image banner
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2020
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq-40-hdnd.pdf