image banner
Nghị quyết về việc bổ sung danh mục đầu tư một số hạng mục công trình Dự án đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bổ sung danh mục đầu tư một số hạng mục công trình Dự án đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq-42-hdnd.pdf