image banner
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq-43-hdnd.pdf
phu-luc-2-.pdf