TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 178/TB-UBND
Ngày ban hành 23/09/2021
Ngày hiệu lực 23/09/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm thông báo kết luận của chủ tịch UBDN tỉnh.pdf