TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 925/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 30/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm cv 925.pdf