TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thư kêu gọi và Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản .
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Thư kêu gọi và Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Thư kêu gọi
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Ngọc Hợp
Tài liệu đính kèm thư kêu gọi.pdf