TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thông báo số 187/TB-UBND ngày 5/10/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 187/TB-UBND
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo số 187/TB-UBND ngày 5/10/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm TB số 187-TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dị.pdf