TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn số 945/UBND-PYT ngày 6/10/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 945/UBND-PYT
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày hiệu lực 06/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 945/UBND-PYT ngày 6/10/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cv 945.pdf