TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý việc đốt rơm rạ, phơi thóc trên đường giao thông và tình trạng xả rác, đốt rác thải bừa bãi
Số ký hiệu văn bản 944/UBND-PKT&HT
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày hiệu lực 06/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý việc đốt rơm rạ, phơi thóc trên đường giao thông và tình trạng xả rác, đốt rác thải bừa bãi
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm cv 944 chuẩn.pdf