TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc hưởng ứng đợt vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 948/UBND-VP
Ngày ban hành 07/10/2021
Ngày hiệu lực 07/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc hưởng ứng đợt vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Ủng hộ phòng chống covid-19-.pdf