TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn về việc Xây dựng báo cáo Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng
Số ký hiệu văn bản 952/UBND-VP
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc Xây dựng báo cáo Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 952_Chuẩn bị nội dung thanh tra của công an tỉnh 2021.pdf
tài liệu 952 công an tỉnh đính kèm.pdf