TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7
Số ký hiệu văn bản 09/CĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2021
Ngày hiệu lực 09/10/2021
Trích yếu nội dung Công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7
Hình thức văn bản Nghị Định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm trang 1_20211009_0001-đã gộp.pdf