TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1106/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm kh 1106 hđnvqs.pdf