image banner
Nghị quyết của BTV Huyện ủy v/v điều chỉnh phân công Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng
Số ký hiệu văn bản 49-NQ/HU
Ngày ban hành 02/11/2021
Ngày hiệu lực 02/11/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của BTV Huyện ủy v/v điều chỉnh phân công Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng
Hình thức văn bản Nghị quyết của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm nq49.signed.pdf