image banner
Sao lục Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 168-BS/HU
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Sao lục Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Sao lục huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm sl168.signed.pdf