image banner
Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoan 2021-2025"
Số ký hiệu văn bản 22-KH/HU
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoan 2021-2025"
Hình thức văn bản Kế hoạch của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm kh22.signed.pdf