image banner
Công văn về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 07/11/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 877/UBND-VP
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 07/11/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn UBND huyện
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thắng
Tài liệu đính kèm 877.ubnd.vp.08.11.2021.pdf