image banner
V/v triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng chống thiên tai phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại địa phương
Số ký hiệu văn bản 05/BCH
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 18/08/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng chống thiên tai phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại địa phương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cvtrien_khai_noi_dung_tuyen_truyen_cua_ban_chi_huy_20210819_0001_-2-_20210819021625457450_202108191417589937575514.pdf