image banner
Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 05-NQ/HU
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq_05_husigned_20210825085849899890.pdf