image banner
Sao lục hướng dẫn số 29/HD-MT-BTT, NGÀY 22/9/2021, của UBMTTQ tỉnh về Quy trình kiện toàn Ban công tác mặt trận sau khi thực hiện kiện toàn sáp nhập thôn ( xóm), tổ dân phố.
Số ký hiệu văn bản 64/BS-HU
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày hiệu lực 22/09/2021
Trích yếu nội dung Sao lục hướng dẫn số 29/HD-MT-BTT, NGÀY 22/9/2021, của UBMTTQ tỉnh về Quy trình kiện toàn Ban công tác mặt trận sau khi thực hiện kiện toàn sáp nhập thôn ( xóm), tổ dân phố.
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_64_hu_20210927092050945940.pdf