image banner
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức năm 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 20/KH-HU
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức năm 2021-2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_20_husigned_20210923092741934930.pdf