image banner
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 13-KH/HU
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_13_husigned_20210906094532300300.pdf