image banner
Hướng dẫn việc chi hỗ trợ cho Đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Số ký hiệu văn bản 22/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 20/09/2021
Ngày hiệu lực 20/09/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc chi hỗ trợ cho Đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Liên đoàn Lao động
Người ký duyệt Trần Thị Thúy Đoan
Tài liệu đính kèm 22-hd-ldld.pdf