image banner
Hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 01/HD-BTV
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực 07/09/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Liên hiệp phụ nữ
Người ký duyệt Trần Thị Ngoan
Tài liệu đính kèm 01-hd-btv.pdf