image banner
Kế hoạch triển khai lấy mẫu, xét nghiệm (lần 2)sàng lọc SARS-COV-2 tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 92/KH-UBND
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực 07/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai lấy mẫu, xét nghiệm (lần 2)sàng lọc SARS-COV-2 tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 92-kh-ubnd..pdf