image banner
Công văn tuyên truyền chủ trương, sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 321/CV-CCB
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn tuyên truyền chủ trương, sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cựu Chiến binh
Người ký duyệt Nguyễn Kiên Cường
Tài liệu đính kèm 321-CV-CCB_0001.pdf