image banner
Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Số ký hiệu văn bản 06/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm tt06.2021-to-chuc-hoat-dong-doan-thanh-tra-va-trinh-tu-cuoc-thanh-tra.pdf