Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
657/QĐ-UBND 11/07/2021 Quyết định về việc thành lập BCĐ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Lượt xem: 173
Tải về 27
04/HD-UBND 22/07/2021 Hướng dẫn Triển khai thực hiện Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 80
Tải về 24
703/QĐ-UBND 06/08/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và truyền thông tại huyện Nam Trực
Lượt xem: 149
Tải về 30
674/UBND-VHTT 06/08/2021 Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Lượt xem: 155
Tải về 43
731/UBND-PLĐTBXH 13/08/2021 Công văn về việc triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia
Lượt xem: 43
Tải về 6
736/UBND-PYT 14/08/2021 Công văn 736/UBND-PYT ngày 14/8/2021 về tiếp tục tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người và kinh doanh dịch vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 553
Tải về 120
723/QĐ-UBND 26/08/2021 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Trực
Lượt xem: 230
Tải về 59
795/UBND-PYT 27/08/2021 Công văn số 795/UBND-PYT ngày 27/8/2021 về việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 113
Tải về 20
796/UBND-PYT 27/08/2021 Công văn số 796/UBND-PYT ngày 27/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 230
Tải về 29
801/UBND-PYT 29/08/2021 Công văn về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 chuẩn bị cho năm học 2021-2022
Lượt xem: 76
Tải về 19
12345