image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 241
  • Trong tuần: 13 475
  • Tất cả: 6527363
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
349kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
4 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
5 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
6 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
7 Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
8 Thủ tục Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
9 Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
10 Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
11 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
12 Thủ tục Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
13 Thủ tục Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
14 Thủ tục Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
15 Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
16 Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
17 Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
18 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
19 Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
20 Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục & Đào tạoUBND huyện Nam Trực
12345678910...
image advertisementimage advertisement
image advertisement