image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 86

Ngày 25/9/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 757/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

quyet-dinh-757-qd-bnv-2023-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-bo-1-.pdf


Theo Kế hoạch Bộ Nội vụ sẽ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh vào tháng 12 năm 2023. Triển khai công tác đánh giá và tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh và gửi nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm  vào tháng 01 năm 2024.

Công tác điều tra Xã hội học theo Kế hoạch được triển khai thực hiện vào tháng 12 năm 2023. Điều tra XXH cấp tỉnh cụ thể như sau:

- Đối tượng điều tra xã hội học:

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: dự kiến 3.500 người; số lượng mẫu có thể thay đổi cụ thể theo tình hình thực tế của từng tỉnh);

+ Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: dự kiến 4.100 người (cụ thể là: tất cả lãnh đạo/sở và tương đương; số lượng sở và số lượng mẫu có thể thay đổi cụ thể theo tình hình thực tế của từng tỉnh);

+ Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: dự kiến 17.800 người (cụ thể là: tất cả lãnh đạo/đơn vị x tất cả đơn vị/sở và tương đương x 63 tỉnh, thành phố; số lượng đơn vị thuộc, trực thuộc sở, số lượng sở và số lượng mẫu có thể thay đổi cụ thể theo tình hình thực tế của từng tỉnh);

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: dự kiến 2.100 người (cụ thể là: tất cả lãnh đạo UBND cấp huyện/huyện x 3 huyện/tỉnh x 63 tỉnh, thành phố); (mỗi tỉnh lựa chọn từ 03 đến 04 đơn vị cấp huyện theo quy mô, trình độ phát triển kinh tế - xã hội);

+ Người dân và Doanh nghiệp: Thực hiện điều tra xã hội học theo SIPAS.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh sẽ được công bố vào đầu quý II năm 2024. 

image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3