image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nam Trực đẩy mạnh cải cách hành chính
Lượt xem: 478

         Công tác cải cách hành chính ở huyện Nam Trực thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, tạo động lực cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện.
Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện.

         Để chương trình cải cách hành chính Nhà nước đạt kết quả cao, từ đầu năm 2023 đến nay, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 6 nội dung trọng tâm gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công đóng góp vào xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra, cấp ủy, chính quyền huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; chuyển đổi số năm 2023... Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở phát huy vai trò tiên phong; từ đó lan tỏa sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động đến các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Theo đó, các đơn vị đã tăng cường đạo đức công vụ và kỷ cương hành chính; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính theo hướng phục vụ. Nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và tổ chức. Chủ động lựa chọn, bố trí công chức, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại bộ phận một cửa huyện, xã.

         Đồng chí Lưu Quang Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cho biết, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, trở thành địa phương nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh. Đến nay, UBND huyện đã công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 238 thủ tục hành chính trên 13 lĩnh vực; UBND cấp xã công khai 115 thủ tục trên 9 lĩnh vực thuộc các khối tư pháp, công thương, thanh tra, nội vụ, bảo hiểm xã hội, công an, quân sự, tài chính kế hoạch, giáo dục, văn hóa, lao động - thương binh và xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường. Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 1.793 hồ sơ, xử lý đúng và trước hạn 1.787 hồ sơ; số lượng hồ sơ đã thanh toán trực tuyến là 412 hồ sơ; số lượng hồ sơ được trả kết quả điện tử là 1.566 hồ sơ. Đối với cấp xã đã tiếp nhận 31.651 hồ sơ, trong đó có 30.375 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,42%. Số lượng hồ sơ được trả kết quả điện tử là 30.351 đạt 95%; số lượng hồ sơ đã thanh toán trực tuyến là 14.545 hồ sơ. Trong những tháng đầu năm nay, UBND huyện không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính.

         Bên cạnh đó, hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Đến nay, Nam Trực đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tích hợp chữ ký số cho 100% cơ quan hành chính cấp huyện và xã, được kết nối liên thông giữa các đơn vị trong tỉnh. Thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, từ đầu năm đến nay UBND huyện đã phát hành hơn 1.330 văn bản đi, xử lý hơn 3.000 văn bản. Việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành, giảm chi phí hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện. Hiện tại, UBND huyện đã thực hiện liên thông 3 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã trong việc vận hành họp trực tuyến với 22 điểm cầu; hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung trên địa bàn… Kết quả triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” rất khả quan. Đến nay UBND huyện đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về dân cư, cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tổ chức, cá nhân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và đăng nhập tài khoản định danh điện tử vào cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính.

         Đồng chí Vũ Trung Hiếu, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực cho biết: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo ứng dụng mã QR Code tại bộ phận một cửa; trong đó 100% bộ thủ tục hành chính đều được gắn mã QR Code. Khi thực hiện các thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân chỉ cần quét mã QR Code để biết các thao tác cần thực hiện và những thông tin cần bổ sung cập nhật trong thực hiện giao dịch hành chính. Hoạt động này tạo thuận lợi rất nhiều cho cá nhân, tổ chức dễ tra cứu; người cần nộp hồ sơ trực tuyến; thuận tiện khi cập nhật, thay đổi khi có thủ tục hành chính mới. Ứng dụng còn giúp đồng bộ thủ tục hành chính từ cấp huyện đến các xã, thị trấn; theo đó, khi có sự thay đổi về thủ tục Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ cập nhật trên hệ thống để tất cả 20 xã, thị trấn được cập nhật bộ thủ tục hành chính mới nhất. Huyện Nam Trực là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện gắn mã QR Code vào tất cả bộ thủ tục hành chính. Hoạt động này được tỉnh đánh giá rất cao, được nghiên cứu, nhân rộng ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

         Thời gian tới, huyện Nam Trực tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để giải quyết các thủ tục hành chính. Quan tâm đầu tư, bổ sung đủ trang thiết bị, phương tiện tại các bộ phận một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước./.

Nguồn: Báo Điện tử Nam Định.

image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3