image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nam Trực sau một năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
Lượt xem: 2334
Nam Trực sau một năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

 Nam Trực sau một năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Năm 2016 vừa khép lại, nhìn lại một năm qua, với bao khó khăn thách thức chung của nền kinh tế và sự thiệt hại nặng nề của thiên tai, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của mỗi người dân, kinh tế xã hội của huyện Nam Trực năm qua có những khởi sắc đáng tự hào, bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội của huyện nhà đã có nhiều đổi mới và phát triển  trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế  văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

 Dây truyền may xuất khẩu của Công ty TNHH VietpanPacific của Hàn Quốc tại xã Đồng Sơn

       Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện và các địa phương trong huyện đã chỉ đạo nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đến nay đã bỏ hẳn tập quán gieo mạ dược sang gieo mạ nền, tăng nhanh tỷ lệ gieo sạ vụ xuân, cơ giới hóa 100% khâu làm đất, 90% khâu thu hoạch đã góp phần chủ động sản xuất, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tốt nhất thời vụ gieo cấy. Cùng với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất, việc thực hiện khảo nghiệm, lựa chọn các loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt vào gieo trồng góp phần tăng năng suất lúa và sản lượng lương thực trên địa bàn. Năng suất lúa cả năm đạt 123,71 tạ/ha, tăng 0,1% so với năm 2015, sản lượng lương thực đạt 107.270 tấn, tăng 9 tấn so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha canh tác đạt 105 triệu đồng, vượt 5 triệu đồng so với chỉ tiêu kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại.  Sản lượng thịt hơi đạt 17.275 tấn.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Nam Trực đã có nhiều chủ trương, chính sách và đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Đến nay toàn huyện có 9 xã Nam Hoa, Nam Hùng, Nam Thái, Hồng Quang, Nam Thanh, Nam Lợi, Nam Thắng, Nam Tiến, Nam Dương đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí trong đó 3 xã Nam Hoa, Nam Hùng, Nam Thái đã đạt xã chuẩn nông thôn mới năm 2015; 6 xã còn lại đang đề nghị công nhẫn xã nông thôn mới năm 2016, 1 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt và cơ bản đạt 16 tiêu chí; 1 xã đạt và cơ bản đạt 15 tiêu chí, 3 xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt 14 tiêu chí, các xã còn lại đạt và cơ bản đạt 10- 13 tiêu chí.  Huyện tập trung hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2016-2020, hoàn thành đấu giá đất ở theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, hoàn thành GPMB các dự án đường dẫn cầu Tân Phong, đường 487, đường 488.

Điểm nổi bật trong kinh tế năm qua là Nam Trực tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn đầu tư vào các cụm công nghiệp, làng nghề như nhà máy may Nam Định tại xã Nam Tiến, nhà máy may của công ty Việt PanPacific tại xã Đồng Sơn góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp TTCN huyện lên 4.305 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch năm và tăng 13,8% so với cùng kỳ, góp phần giải quyết việc làm mới cho 5.150 lao động. Công tác xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình đường Tiến Thái có tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng, đường Nam Dương - Bình Minh tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng; dự án đường Hoa Lợi Hải có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng dài 8,3km, đã thi công xong 4km. Huyện cũng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xã Nam Thái, tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi, khu đô thị thị trấn Nam Giang,... Năm 2016, huyện Nam Trực hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách tỉnh giao, đảm bảo cân đối thu thường xuyên và bố trí vốn cho các công trình, dự án. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn huyện đạt 117.300 triệu đồng, đạt 103,7%  dự toán tỉnh giao và bằng 103,5%  dự toán huyện giao.

Song song với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng phát triển các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thaoSự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục giữ vững và phát triển ổn định. Chất lượng giáo dục thuộc tốp đầu của tỉnh, thi học sinh giỏi tỉnh đạt giải ba, thi tốt nghiệp năm học 2015-2016 tỷ lệ đỗ đạt 97,25%, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 đạt 85% và tập trung xây dựng cơ sở vật chất phòng học, trường học góp phần hoàn thành chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016.

Ngành Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện và các địa phương, tập trung tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, phòng chống lụt bão, cải cách hành chính, công tác tuyển quân. Cổng thông tin điện tử của huyện hoạt động làm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Nam Trực.  Ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Tỷ suất  sinh là 12,9%o,  giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 12,3%. Năm 2016, các cấp, ngành và các địa phương huyện Nam Trực đã tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn khoảng 2,82%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 70%.   Lĩnh vực an ninh quốc phòng được duy trì giữ vững, quản lý nhà nước  về an ninh trật tự được tăng cường góp phần làm giảm số vụ phạm pháp hình sự và tội phạm phức tạp. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020 và các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, huyện Nam Trực tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, tiếp tục cải thiện đời sống của nhân dân. Với các chỉ tiêu chủ yếu là: tốc độ tăng giá trị sản xuất là 12%, giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản tăng 3,1%, ngành công nghiệp tăng 15%, ngành dịch vụ tăng 9,7%, giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 ha canh tác là 115 triệu đồng, sản lượng lương thực quy thóc đạt 106.080 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 17.525 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp TTCN đạt 4.950 tỷ, thu ngân sách nhà nước hoàn thành dự toán tỉnh giao là 173.200 triệu đồng, công nhận 20 thôn xóm đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp vào lớp 10 và các loại hình đào tạo đạt 85,5%, giảm tỷ suất sinh 0.15%o, tạo việc làm mới cho 4100 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 78,4% dân số, các xã NTM đạt 85% dân số, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 12,2%, hoàn thành và đề nghị công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 11 trường đạt chuẩn quốc gia, có 7 xã: Nam Mỹ, Nam Cường, Nam Hải, Tân Thịnh, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam Hồng hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại mỗi xã hoàn thành thêm 2-3 tiêu chí, hoàn thành việc xây dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại các xã và cấp được 16 nghìn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, hoàn thành xây dựng thêm lò đốt rác thải tại 6 xã, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Để đạt được các mục tiêu trên, năm 2017 huyện Nam Trực tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương huy động sự vào cuộc đóng góp của người dân thực hiện xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn. Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện và quản lý tốt công tác XDCB. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp với mức tăng trưởng cao trên cả 2 hướng: công nghiệp tập trung và công nghiệp làng nghề. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt tập trung tuyên truyền cho công tác xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến y tế từ huyện tới cơ sở, nâng cao chất lượng dạy và học đi đôi với rèn luyện kỹ năng, đạo đức cho học sinh trong các nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú thiết thực, hiệu quả động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2017.

Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và sự cố gắng phấn đấu của các ngành, các địa phương và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân chắc chắn rằng huyện Nam Trực sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm góp phần xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng giàu đẹp văn minh./.

                                           Thu Thủy - Đài Phát thanh huyện

image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3