TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 547
  • Trong tuần: 7,992
  • Tất cả: 6,297,770
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN NAM TRỰC Năm 2021
Tuần 44, từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 tới ngày 31 tháng 10 năm 2021
Từ ngày 18/10/2021 tới ngày 24/10/2021

Thứ Hai

25/10/2021

- 8h00, PH số 3: Giao ban tuần UBND huyện

- 8h30, trụ sở UBND tỉnh: Hội nghị thông báo kết luận kiểm toán tại tỉnh Nam Định (Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự)

- 9h00, PH số 3: Hội nghị nghe các ngành Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Nam Hoa về giải quyết đơn của bà Đặng Thị Hồng Phi, xã Nam Hoa (Các đ/c Thường trực Huyện ủy; đ/c Phó Chủ tịch TT UBND huyện)

- 8h00, PH BCH: Đoàn Thanh tra Công an tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự)

- 14h00, Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND-UBND tỉnh: Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Bí thư Huyện ủy dự)

 

Thứ Ba

26/10/2021

- 7h30, Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết đơn của bà Đặng Thị Hồng Phi, xóm 10, thôn Hưng Đễ, xã Nam Hoa (Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự)

- 8h00, Hội trường tầng 2-Sở Tài chính: Họp thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (Đ/c Phó Chủ tịch TT UBND huyện dự)

- 14h00, PH BTV: Đoàn Kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy làm việc tại huyện (Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự)

- 14h00, PH số 3: Họp các hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã (Đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì)

- 14h00, xã Nam Toàn: UBND huyện kiểm tra việc thực hiện quyết định giải tỏa vi phạm hành lang công trình thủy lợi đối với hộ ông Đỗ Văn Khởi, xóm 1, xã Nam Toàn (Đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì)

Thứ Tư

27/10/2021

- 8h00, Trụ sở tiếp công dân huyện: Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ (Cả ngày) (Đ/c Chủ tịch UBND huyện)

- 8h00, Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh: Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển quỹ khuyến học (2016-2021) (Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện)

 

Thứ Năm

28/10/2021

- 7h30, Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh: Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm 2016-2020 (Đ/c Thường trực Huyện ủy dự)

- 14h00, Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND-UBND tỉnh:  Hội nghị thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh (Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự)

- 14h00, PH số 3: UBND huyện nghe UBND xã Nam Toàn báo cáo việc triển khai, thực hiện văn bản chỉ đạo số 962/UBND-VP ngày 14/10/2021 của UBND huyện (Đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì)

Thứ Sáu

29/10/2021

- 8h00, UBND xã Nam Thanh: UBND huyện làm việc với UBND xã Nam Thanh về công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao (Đ/c Phó Chủ tịch trường trực UBND huyện chủ trì)

- 14h00, PH BTV: Giao ban tuần Thường trực Huyện ủy

Thứ Bảy

30/10/2021

 

 

 

Chủ Nhật

31/10/2021

 

 

 

Ghi chú: