ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAOThống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 1,992
  • Trong tuần: 6,322
  • Tất cả: 5,929,805
Lượt xem: 149

HĐND huyện khóa XVII long trọng tổ chức kỳ họp thứ 19 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021

         Chiều ngày 27/4/2021 tại hội trường nhà văn hóa huyện, HĐND huyện khóa XVII long trọng tổ chức kỳ họp thứ 19 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021.

         Dự kỳ họp có bà Mai Thị Phương Hoa - Ủy viên thường trực ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ứng cử tại huyện Nam Trực; ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy; ông Khúc Mạnh Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư HU; lãnh đạo văn phòng HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Xuân Sang - HUV, phó Chủ tịch HĐND huyện; các ông bà trong Ban thường vụ HU, lãnh đạo UBND huyện, các ông bà trong ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện; thủ trưởng các ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, giám đốc các trung tâm, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

         Tại kỳ họp, ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc kỳ họp, ông nêu rõ kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của huyện trong nhiệm kỳ qua; đánh giá hoạt động của HĐND, công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ trong nhiệm kỳ qua và quyết sách vấn đề quan trọng của huyện trong phân bổ vốn đầu tư xây dựng các công trình. Ông đề nghị các đại biểu dự kỳ họp nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng vào thành công kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện.

Ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

         Kỳ họp đã được nghe ông Lưu Văn Dũng - Uỷ viên Ban TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện. Nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và từng thành viên UBND huyện; tập trung giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề khó, những vấn đề trọng điểm có tính quyết định đến sự phát triển của huyện trước mắt cũng như lâu dài. Đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự phối hợp thường xuyên tích cực của MTTQ và các đoàn thể, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay như: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2011-2016. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng, sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 552 kg. Sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế với tốc độ trưởng bình quân hàng năm đạt 15,7%/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 910 tỷ đồng, tăng bình quân 12,4%/năm, chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 1,5 năm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang triển khai khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đạt được kết quả tích cực; tổ chức bộ máy được sắp xếp từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều thành tích mới, ngành giáo dục và đào tạo luôn duy trì thành tích trong tốp dẫn đầu của tỉnh; tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Ông Lưu Văn Dũng - Uỷ viên Ban TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày báo cáo tại kỳ họp

         Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Xuân Sang - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ:  Trong nhiệm kỳ qua thường trực HĐND huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực, chủ động trên mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Sự đổi mới trong hoạt động của Thường thực HĐND huyện nhiệm kỳ này được thể hiện rõ nét qua các hoạt động như: Công tác chuẩn bị cho tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khoa học, bài bản, chu đáo; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND huyện được tăng cường; hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, tăng cường về số lượng điểm tiếp xúc cử tri và mở rộng thành phần cử tri tham dự; công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND được thực hiện thường xuyên với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; chất lượng đại biểu HĐND được nâng lên; hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát được tăng lên rõ rệt, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề được tổ chức bài bản, chất lượng; tiến hành giám sát trực tiếp một số kiến nghị cử tri; giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện... Những kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt được đã giúp HĐND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đặc biệt là chức năng giám sát và xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc và là động lực quan trọng để Thường trực HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 kế thừa và phát huy…

Ông Trần Xuân Sang - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

         Kỳ họp cũng được nghe UBMTTQ huyện báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021, nghe UBND huyện đề nghị HĐND huyện phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tập trung phía nam trụ sở UBND xã Nam Dương, nghe các ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra theo quy định.

         Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Khúc Mạnh Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư HU đã đánh giá cao hoạt động của HĐND, UBND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021 và nêu nhiệm vụ cụ thể cho huyện nhà trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII….

Ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp
Ông Khúc Mạnh Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

         Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tập trung phía nam trụ sở UBND xã Nam Dương.

         Tại kỳ họp, ông Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen của UBND huyện cho 13 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Một số hình ảnh tại hội nghị

         Bế mạc kỳ họp, ông Lê Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Sau một thời gian làm việc, với tinh thần trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Nhiệm kỳ qua, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các khóa trước; HĐND, UBND huyện và các cơ quan chức năng đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, ông nhiệt liệt chúc mừng HĐND, UBND, các cơ quan chức năng của huyện đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, chúc mừng các vị đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành trọng trách người đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được, kỳ họp cũng đã phân tích làm rõ những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của HĐND, UBND huyện đồng thời, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trung tâm Văn hóa TT & TT huyện