ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAOThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 2,198
  • Trong tuần: 2,198
  • Tất cả: 6,091,847
Lượt xem: 133

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2021 ​

Chiều ngày 15/7/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021.

Đồng chí Vũ Tiến Duật - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Trực chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thuộc các cơ quan, đoàn thể của huyện và các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Văn Quyết- Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Quyết - Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Trực báo cáo kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong quý II năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2021.

Quý II năm 2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng CSXH tỉnh, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách, tháo gỡ khó khăn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. 

Kết quả, đến hết ngày 30/6/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đạt 353 tỷ 173 triệu đồng, tăng  14,9 tỷ đồng so với ngày 31/3/2021, với 11.309 hộ gia đình đang còn vay vốn. Các chương trình tín dụng có dư nợ tăng trưởng là chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 22,3 tỷ đồng, chương trình NS&VSMTNT đạt 12,1 tỷ đồng. Chương trình có dư nợ giảm mạnh nhất là chương trình cho vay hộ cận nghèo giảm 11,7 tỷ đồng; chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo giảm 4,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có 24 lượt hộ nghèo, 337 lượt hộ cận nghèo, 398 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn; góp phần giúp trên 67 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo, cận nghèo, tạo việc làm cho 75 lao động, giúp cho 1.198 hộ có vốn xây dựng công trình nước sạch, VSMT. Doanh số cho vay trong quý đạt 53,6 tỷ đồng. Doanh số thu nợ trong quý đạt 38 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện ủy thác của các hội đoàn thể; đến ngày 30/6/2021, 3 tổ chức chính trị xã hội tham gia ủy thác đang quản lý 323 tổ TK&VV với 10.201 hộ vay vốn, chiếm 99,7% tổng dư nợ, tăng so với 31/3/2021 là trên 5 tỷ đồng. Công tác huy động tiết kiệm qua tổ TK&VV đã và đang đi vào nề nếp, đã có 100% số tổ TK&VV, trên 95% số hộ vay tham gia gửi tiền thông qua tổ TK&VV. Đến ngày 30/6/2021, tổng số dư tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV đạt trên 18 tỷ 473 triệu đồng. Các đơn vị thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi qua tổ có tỷ lệ số hộ gửi tiết kiệm đạt trên 90% là Hội Nông dân các xã Nam Hồng, xã Nam Lợi; Hội Phụ nữ các xã Nam Toàn, xã Nam Mỹ, xã Nam Hoa, xã Nam Cường, xã Nam Thái, xã Nam Thanh; Hội Cựu chiến binh các xã Nam Toàn, Nam Mỹ, xã Nam Cường.

Về kết quả hoạt động của điểm giao dịch xã, nhằm tạo điều kiện tối đa cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi, tiết giảm chi phí trong việc vay vốn, trên địa bàn huyện, NHCSXH huyện đã tổ chức 20 điểm giao dịch đặt tại UBND các xã, thị trấnTại các điểm giao dịch ngân hàng đã công khai các chủ trương, chính sách, danh sách dư nợ của từng hộ và thực hiện trực giao dịch với khách hàng, giao ban với các Hội đoàn thể và tổ trưởng tổ TK&VV vào 1 ngày cố định trong tháng. Các điểm giao dịch xã đang phát huy hiệu quả tốt, trở thành mạng lưới hoạt động rộng khắp trên địa bàn huyện của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Thông qua hoạt động của các điểm giao dịch xã, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã truyền tải vốn tín dụng chính sách đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách một cách nhanh nhất, tiết giảm được chi phí đi lại cho người dân, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận và làm quen với các dịch vụ của Ngân hàng.

Trong quý III năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung tham mưu cho huyện dành một phần ngân sách huyện bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tiếp tục bám sát chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng được giao, giải ngân kịp thời không để đọng vốn. Tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng có kế hoạch xin bổ sung nguồn vốn kịp thời. Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn để Ngân hàng làm cơ sở tổng hợp xin nguồn vốn Trung ương. Tập trung đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Làm tốt công tác huy động vốn, tiếp tục phối hợp với các hội đoàn thể đưa việc gửi tiền của tổ viên tổ TK&VV đều hàng tháng đi vào nề nếp. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt quan tâm đến những xã, tổ TK&VV có tỷ lệ nợ quá hạn cao, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,09% tổng dư nợ. Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại tổ TK&VV, tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện củng cố kiện toàn các tổ có số thành viên thấp để nâng cao tăng lực quản lý tổ. Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát trước quý III năm 2021. Hội đoàn thể cấp xã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra sử dụng nguồn vốn của hộ vay sau khi nhận tiền vay, tham gia giám sát tại buổi giao dịch xã theo hợp đồng ủy thác đã ký. Tăng cường kiểm tra sau cho vay, đối chiếu 100% những hộ có nợ quá hạn, những hộ còn lãi tồn cao, những hộ tổ trưởng tổ TK&VV thu gốc. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đặc biệt những chủ trương chính sách mới như nâng mức cho vay và thời hạn cho vay các chương trình, cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động, các biện pháp hỗ trợ hộ vay gặp rủi ro do dịch bệnh Covid 19 theo công văn 1349/NHCS-TDNN.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tập trung phân tích về một số trường hợp nợ quá hạn, đề xuất nhiều giải pháp để xử lý, thu hồi nợ; từ đó khắc phục tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vũ Tiến Duật- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Duật- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ghi nhận những kết quả hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong quý II/2021 và những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban đại diện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, vì vậy đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chương trình tín dụng CSXH để người dân nắm bắt, tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, thuận lợi; tập trung cho vay các chương trình tín dụng chính sách, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH trên địa bàn; chủ động rà soát các đối tượng đến thời điểm thu hồi nợ để phân loại cụ thể đối tượng từ đó có biện pháp thu hồi nợ sớm. Đối với các xã, thị trấn cần chỉ đạo các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ TK&VV thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn; thực hiện củng cố kiện toàn các tổ TK & VV có số thành viên thấp, hoạt động chưa hiệu quả; tăng cường kiểm tra giám sát việc cho vay ở các tổ TK & VV đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích; phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện việc đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng đối với các hộ vay.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện