ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAOThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 2,163
  • Trong tuần: 2,163
  • Tất cả: 6,091,812
Lượt xem: 141

Đoàn Công tác của huyện làm việc với 9 xã, thị trấn trên địa bàn để triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2021

Trong thời gian từ ngày 13/7 đến ngày 26/7/2021, Đoàn Công tác của huyện Nam Trực do đồng chí Lưu Văn Dũng - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với 9 xã, thị trấn trên địa bàn gồm: Nam Mỹ, Nam Toàn, Nghĩa An, Nam Cường, Bình Minh, Nam Hải, Nam Thanh, Tân Thịnh, Nam Giang để triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Tham gia Đoàn công tác gồm các đồng chí trong Tổ công tác hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Về phía xã, thị trấn, mời các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ xã, các đồng chí cán bộ, công chức, đại diện các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan đến công tác triển khai, thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn của địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Thắng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thông qua nhiệm vụ của Tổ công tác hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xây dựng NTM nâng cao đối với 9 xã, thị trấn. Các đồng chí trong Tổ công tác báo cáo về nhiệm vụ cụ thể được phân công, thực trạng tình hình các tiêu chí được giao phụ trách hướng dẫn địa phương, các công việc cần triển khai trong thời gian tới để hoàn thiện hồ sơ, thực địa đối với từng tiêu chí.

(Đ/c Vũ Văn Thắng - HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT thông qua nhiệm vụ triển khai xây dựng NTM nâng cao tại xã Nam Mỹ)

Quá trình triển khai nhấn mạnh một số tiêu chí khó thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao của UBND tỉnh, Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND và số 20/2020/QĐ-UBND về sửa đổi bổ sung một số quy định của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Cụ thể như tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã phải đồng bộ phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đối với tiêu chí trường học, yêu cầu đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”, Trạm y tế “xanh - sạch - đẹp”, tiêu chí số 4, số 5 phải có ít nhất một trong các mô hình: Nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ hoặc nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiêu chí môi trường yêu cầu phải có ít nhất 50% thôn, xóm thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, khu dân cư có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trước khi đổ ra hệ thống tiêu thoát chung. Đóng cửa toàn bộ các bãi chôn lấp rác thải tạm thời, ký kết hợp đồng với đơn vị chuyên xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật,.... Xây dựng phương án cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, có tuyến đường cây, đường hoa,....

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, Đ/c Vũ Văn Thắng đề nghị: Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng NTM nâng cao; Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiện toàn Tổ công tác hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí NTM nâng cao của đơn vị mình;

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo của xã thường xuyên giao ban, cập nhật tình hình, nắm bắt tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí, bao gồm cả hồ sơ và thực địa, đảm bảo có sự chỉ đạo kịp thời đối với các thành viên trong Tổ công tác xây dựng NTM mới của xã, thị trấn, thực hiện đúng tiến độ đề ra, dự kiến trong quý I năm 2022 đón Đoàn thẩm định của tỉnh về thẩm định các tiêu chí.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã trình bày những đặc điểm riêng của địa phương, nêu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, đặc biệt đối với các tiêu chí khó thực hiện như tiêu chí môi trường, giáo dục, tỷ lệ người dân tham gia BHYT và nhà văn hóa các thôn xóm,...

(Đ/c Lưu Văn Dũng - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị tại xã Bình Minh)

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong Tổ công tác của huyện, ý kiến của địa phương. Phát biểu kết luận tại các hội nghị, đ/c Lưu Văn Dũng - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao nêu rõ:

09 xã, thị trấn khẩn trương ban hành Nghị quyết chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng NTM nâng cao; Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban chỉ đạo, Tổ công tác. Đối với các tiêu chí có liên quan tới thực địa, địa phương cần chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện sớm, đảm bảo tiến độ đề ra.

Các đồng chí trong Tổ công tác của huyện liên hệ, hướng dẫn các đồng chí phụ trách tiêu chí của xã hoàn thiện về hồ sơ, khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí có liên quan đến thực địa như: tiêu chí chợ, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, tiêu chí về môi trường,.... Khi phát hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo của huyện, Ban chỉ đạo của xã để có sự lãnh đạo, điều hành kịp thời đảm bảo thực hiện các tiêu chí đúng tiến độ đề ra.

Đối với tiêu chí về môi trường, yêu cầu 09 xã, thị trấn triển khai ban hành Nghị quyết, Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phân loại rác thải tại nguồn; Kiểm tra, rà soát và có lộ trình đóng cửa toàn bộ các bãi chôn lấp rác thải tạm thời trước khi Đoàn thẩm định NTM nâng cao của tỉnh về thẩm định các tiêu chí của địa phương; Tổ chức thu gom, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật;...

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao năm 2021 tại 09 xã, thị trấn, đề nghị các ngành chức năng, cơ quan, đoàn thể của huyện đồng hành cùng địa phương để tháo gỡ những khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đảm bảo các tiêu chí, hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao năm 2021 huyện đã đề ra.

Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện