ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAOThống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 695
  • Trong tuần: 8,140
  • Tất cả: 6,297,918
Lượt xem: 262
Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021

Sáng ngày 8/10/2021, tại Phòng họp số 2 UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021.

              Đồng chí  Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp, có đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các ban HĐND và Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện.

Đồng chí Trần Xuân Sang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua các báo cáo tại phiên họp

              Phiên họp đã được nghe đồng chí Trần Xuân Sang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021; thông qua kế hoạch tổ chức và thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả giám sát việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 - 2020.

              Trong tháng 9 năm 2021, HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề về “Việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020”; giám sát trực tiếp tại các xã Hồng Quang, xã Đồng Sơn, xã Nam Lợi, xã Nam Tiến, Phòng Tài Nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. HĐND huyện cũng đã ban hành công văn yêu cầu UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, UBND huyện tổ chức buổi tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định với đại diện cử tri huyện Nam Trực theo hình thức trực tuyến, đảm bảo tốt kế hoạch đề ra. Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tổ chức triển khai Luật thi đua, khen thưởng 3 năm 2018 - 2020 trên địa bàn huyện.

              Về hoạt động của các Ban HĐND huyện, tháng 9 năm 2021, các Ban HĐND huyện đã phối hợp với Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện giúp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị chu đáo, tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định khóa XV; tham gia giám sát chuyên đề cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2020, 2021 trên địa bàn huyện. Ban Pháp chế chuẩn bị giám sát chuyên đề về “Công tác cải cách hành chính và lưu trữ văn bản của HĐND - UBND các xã, thị trấn từ 1/1/2020 đến 31/8/2021” đối với xã Nam Thắng, xã Nam Hồng và xã Nam Thanh. Tổ công tác của HĐND huyện cũng đã làm việc với các xã, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho Ban HĐND xã, lưu trữ hồ sơ của HĐND xã Nam Dương, xã Bình Minh và xã Đồng Sơn.

              Trong tháng 10 năm 2021, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện sẽ hướng dẫn, tham gia kỳ họp chuyên đề của HĐND các xã thông qua đề án sáp nhập thôn, xóm. Thường trực HĐND huyện ra thông báo kết luận giám sát chuyên đề về “Việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020” đối với các đơn vị chịu sự giám sát. Đôn đốc UBND huyện, các phòng ngành chuyên môn giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện; tiến độ thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT - XH năm 2021. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện; kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND huyện, HĐND tỉnh. Tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện về việc phê duyệt danh mục chủ trương đầu tư một số công trình dự án trên địa bàn huyện. Ban KT - XH HĐND huyện giám sát chuyên đề “ Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2020, 2021 trên địa bàn huyện”. Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề, xây dựng báo cáo kế quả giám sát về “Công tác cải cách hành chính và lưu trữ văn bản của HĐND - UBND các xã, thị trấn từ 1/1/2020 đến 31/8/2021”, báo cáo vào phiên họp thường kỳ tháng 11/2021. Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.

              Nhằm kịp thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện, Thường trực HĐND huyện cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tư - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức vào sáng ngày 14/10/2021, tại Phòng họp số 3, trụ sở HĐND - UBND huyện. Kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ xem xét và thảo luận đối với tờ trình của UBND huyện về việc phê duyệt danh mục đầu tư các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện.

              Phiên họp cũng được nghe Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm và giải pháp chủ yếu thực hiện thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2021. 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn huyện đạt 336.806 triệu đồng. Trong đó, thu cấp quyền sử dụng đất đạt 248.495 triệu đồng, bằng 103,5% dự toán, bằng 259% so với cùng kỳ năm 2020; thu thường xuyên đạt 88.311 triệu đồng, đạt 92,3% dự toán giao, bằng 125,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm thực hiện là 409.200 triệu đồng, trong đó chi thường xuyên thực hiện là 303.832 triệu đồng, đạt 74,4% so với dự toán huyện giao.

              Tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí với đánh giá trong báo cáo của Thường trực HĐND huyện; thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XVIII. Đồng thời tham gia thảo luận về kết quả giám sát việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 -2020; đóng góp một số ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ tư - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tốt hơn.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND huyện phát biểu tại phiên họp

              Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả HĐND huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị, trong tháng 10 năm 2021, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Đối với việc tổ chức kỳ họp thứ tư - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí yêu cầu các Ban HĐND huyện tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách; hoàn thiện thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo kết quả thẩm tra với Thường trực HĐND huyện và báo cáo tại kỳ họp; Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện cần chuẩn bị thật tốt các nội dung báo cáo tại kỳ họp; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch COVID-19,… phục vụ cho kỳ họp. Đối với công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2021, cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ thu ngân sách, rà soát, đánh giá những tác động của dịch bệnh COVID-19 đến từng ngành, lĩnh vực để kịp thời có giải pháp thu phù hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách huyện năm 2021.

Trung Tâm Văn hóa – thông tin & Thể thao huyện