image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 596
  • Trong tuần: 22 298
  • Tất cả: 7797160
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2
Lượt xem: 3373

Ngày 26/6/2018, tại phòng họp số 3 UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực tổ chức nhằm quán triệt, triển khai các nội dung về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2. Đ/c Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc. Dự hội nghị có các đ/c thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các đ/c ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã, lãnh đạo các phòng, đơn vị: NN&PTNT, Công thương, Tài nguyên môi trường, Lao động TB&XH, Tài chính kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Trung tâm y tế, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện; các đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Hà-TVHU-PCT TT UBND quán triệt các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Hà - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã trình bày những nội dung chính các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về tiếp tục xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, bao gồm: Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định năm 2018 và định hướng năm 2019. Hội nghị cũng được nghe đ/c Nguyễn Thanh Hà - Thường vụ Huyện ủy - Phó Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện trình bày Báo cáo Những nội dung cơ bản triển khai Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, trọng tâm là triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới ở 04 xã, thị trấn còn lại và điểu chỉnh Đề án xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới cho phù hợp với chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Đ/c Triệu Đức Hạnh-Tỉnh ủy viên, Bí thư HU phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện ngay việc củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới. Giao Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện tập trung xây dựng Kế hoạch chung của toàn huyện về thực hiện Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu; làm căn cứ cho các ngành, các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai từng tiêu chí với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện rà soát, tham mưu cho UBND huyện chọn lọc các xã, thị trấn có đủ năng lực thực hiện và đạt chuẩn các tiêu chí của Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu để lập danh sách đăng ký với tỉnh. Đối với các xã, thị trấn; nhất là 04 xã, thị trấn dự kiến về đích Nông thôn mới trong năm 2018 cần khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí hồ sơ, thực địa và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong thời gian tới; với 16 xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới cần tập trung củng cố 19 tiêu chí Nông thôn mới của giai đoạn 1 làm cơ sở phấn đấu, xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2 với quyết tâm vào cuộc ngay từ đầu, triển khai đồng bộ và quyết liệt. Đ/c Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác xây dựng Nông thôn mới của các xã, thị trấn, trong đó còn tình trạng nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã, thị trấn và giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện có giải pháp giúp các xã, thị trấn sớm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nguyễn Quang Hiệp - Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND

 


image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3