image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 22 242
  • Tất cả: 7797104
Huyện Nam Trực tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm xây dựng Nông thôn mới (2015-2018) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2018)
Lượt xem: 3065

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Huyện ủy - UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm xây dựng Nông thôn mới (2015-2018) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể của huyện; cán bộ các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy theo dõi huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn cùng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình bày báo cáo

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2018). Sau 10 năm, nhìn chung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Trực có sự tăng trưởng vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người/năm tăng từ 8,11 triệu đồng lên 37,58 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,1% (theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg) giảm xuống còn 2,82% (tính theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều). Có được kết quả đó, do sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa được định hình theo các vùng đặc trưng (vùng trồng hoa cây cảnh, vùng trồng màu, vùng trồng lúa giá trị cao), từ đó nâng cao giá trị gia tăng (năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) là 1.816 tỷ đồng tăng 597 tỷ so với năm 2008, lĩnh vực chăn nuôi, dịch vụ, thủy sản đạt 1.019 tỷ đồng tăng 569 tỷ đồng so với năm 2008, lĩnh vực trồng trọt đạt 838 tỷ đồng tăng 73 tỷ so với năm 2008. Công nghiệp và dịch vụ được đầu tư, đẩy mạnh; đã thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước như Tập đoàn Syngenta Việt Nam, công ty TNHH Longyu Việt Nam, Công ty TNHH Yamani Dynasty,... Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đã làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn (100% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hầu hết các trường học đạt chuẩn, cơ sở văn hóa, thông tin đáp ứng nhu cầu, đời sống tinh thần của nhân dân, 19/20 cơ sở Y tế đạt chuẩn quốc gia, hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới, tiêu; về vấn đề môi trường bước đầu triển khai mô hình nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, trạm xử lý nước thải,...). Ngoài ra, xây dựng cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2018-2025.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những các làm hay, những bài học kinh nghiệm về trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 03 năm xây dựng Nông thôn mới (2015-2018), như vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng theo yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thực hiện các tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới; vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới ở địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; thực hiện sáng kiến phát huy sự chủ động của chi bộ đảng, cộng đồng dân cư trong việc tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, góp đất, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông xây dựng Nông thôn mới.…

 

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những chuyển biến tích cực những năm gần đây của huyện Nam Trực, được coi là bước đột phá mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền. Trong 03 năm từ 2015 đến 2017, toàn huyện đã có 16/20 xã, thị trấn được công nhận nông thôn mới; chỉ còn 4 xã, thị trấn chưa đạt chuẩn Nông thôn mới. Với những nỗ lực, cố gắng đó cần tập trung, quyết liệt hơn nữa, có sự phân công cụ thể trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt trong Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện, phấn đấu cuối năm 2018, có 100 % các xã, thị trấn về đích nông thôn mới, đối với cấp huyện cơ bản đạt những tiêu chí, từng bước lập hồ sơ xét đề nghị xét công nhận huyện đạt Nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh Nam Trực cần quan tâm xây dựng nhiều mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phong trào Ngày chủ nhật xanh; từng bước giải quyết điểm nóng về môi trường như làng nghề Bình Yên, Nam Thanh; hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao cấp huyện; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án trọng điểm; tăng nguồn thu ngân sách của địa phương…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hiền - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ đã công bố Quyết định khen thưởng và trao tặng bằng khen cho 121 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.


 
Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận bế mạc hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, cố gắng, tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt trong thực hiện, cách làm sáng tạo của Đảng bộ, nhân dân trong toàn huyện đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn.

Hiện nay, toàn huyện đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2 với nội dung chủ yếu là xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đề án của Ủy ban nhân huyện, nội dung trọng tâm là: Chỉnh trang hạ tầng khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn và Chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong thời gian tới, cấp ủy - chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt: Đối với cấp xã, hoàn thành xây dựng 20/20 đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018; Thực hiện việc nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới của xã, thị trấn, xây dựng Nông thôn mới bền vững; Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới, tạo thành phong trào thi đua của các khu dân cư; Triển khai việc thực hiện đầy đủ các nội dung về xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và 2019 theo Kế hoạch 44 của UBND tỉnh. Đối với cấp huyện, khẩn trương, tích cực thực hiện Đề án xây dựng huyện Nông thôn mới, phấn đấu năm 2018 cơ bản đạt các tiêu chí, tiến hành lập hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Nông thôn mới; trong đó chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, hoàn chỉnh hệ thống giao thông trục huyện, các thiết chế văn hóa - thể thao cấp huyện, 03 mô hình trọng điểm của huyện Nông thôn mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trọng tâm vào xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn. Triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có việc sắp xếp các thôn, xóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định gắn với kiện toàn lại các tổ chức đảng, đoàn thể ở khu dân cư, ổn định tình hình và tạo sự phát triển. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, cần phải tăng cường và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự quản lý điều hành của UBND huyện, xã; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của các ban, ngành; Huy động cho được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo người dân và cán bộ, đảng viên trong toàn huyện; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức từ huyện đến cơ sở./.

 

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận khen thưởng tại hội nghị
 

Hoàng Thị Thu Hiền - Văn phòng Huyện ủy


image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3