image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 9 835
  • Tất cả: 6664729
LỊCH CÔNG TÁC CỦA HUYỆN NAM TRỰC Năm 2022
Tuần 39, từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 tới ngày 2 tháng 10 năm 2022
Từ ngày 19/09/2022 tới ngày 25/09/2022

Thứ Hai

26/9/2022

- 8h00’, PH số 2: Giao ban tuần UBND huyện


- 14h00’, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hội nghị triển khai công tác GPMB dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn BB8/Sư đoàn 395 (Đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện dự)

Thứ Ba

27/9/2022

- 7h30’, Nhà Văn hóa 3 – 2 tỉnh Nam Định: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022- 2027 (Đ/c Bí thư Huyện ủy dự)

- 7h30’, Nhà Văn hóa huyện: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2002 (Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự)

7h30, UBND xã Nam Hồng:  Thường trực HĐND huyện khảo sát việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện

- 8h30’, PH số 2: Sở Xây dựng làm việc với UBND huyện về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2016 đến tháng 3/2022 (Đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện dự)

- 14h00’, Nghiệm thu kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng tại hiện trường tuyến đường 487B (Đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện)

- 14h00, UBND xã Nam Hoa: Thường trực HĐND huyện khảo sát việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện

- 14h00, PH số 3: Hội nghị Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; Nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cụm xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 (Đ/c Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự)

Thứ Tư

28/9/2022

- 8h00’, PH BTV: Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW về thị hành Điều lệ Đảng

- 8h00’, Trụ sở tiếp công dân huyện: Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ - Cả ngày (Đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện)

- 14h00’, Tại UBND xã Đồng Sơn: Hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV với cử tri huyện Nam Trực

Thứ Năm

29/9/2022

- 7h30’, Nhà Văn hóa 3 – 2 tỉnh Nam Định: Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Nam Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 (Đ/c Bí thư Huyện ủy dự)

7h30, UBND xã Bình Minh: Thường trực HĐND huyện khảo sát việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện

- 8h00, Công ty TNHH Yougone Nam Định: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (Đ/c Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự) 

14h00, Hội trường tầng 3 - Trụ sở Tỉnh ủy: Hội nghị làm việc với Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị (Đ/c Bí thư Huyện ủy dự) 

- 14h00, UBND xã Đồng Sơn: Thường trực HĐND huyện khảo sát việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện

Thứ Sáu

30/9/2022

- 8h00’, PH số 3: Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm các tháng cuối năm 2022 (Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì)

- 8h00’, UBND xã Nam Hồng: Hội nghị thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển 

- 8h00, PH số 1: Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự)

- 8h00, PH số 2: Họp tham vấn hoạt động lắp đặt và vận hành thí điểm bẫy rác trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Nam Thắng (Đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện dự)

- 14h00, PH BTV:Giao ban tuần Thường trực Huyện ủy

- 14h00, PH số 1: Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện dự)

- 14h00, PH số 2: Họp xét duyệt dự thảo phương án BTHT dự án xây dựng cơ sở làm việc công an huyện (Đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện dự)

15h00', tại huyện Mỹ Lộc: Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thanh phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Thường trực HĐND huyện dự)

Thứ Bảy

01/10/2022Chủ Nhật

02/10/2022Ghi chú:image advertisement
image advertisement
 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 9 835
  • Tất cả: 6664729